Stichting Ons Museum wordt per 1 november ontbonden

Stichting Ons Museum wordt per 1 november ontbonden en het vermogen wordt nu geliquideerd.

Het bestuur is op 1 november afgetreden. Mr. O.E. van der Donk is aangewezen als vereffenaar en bewaarder.