Over ons

som-foto-pagina-home5

Missie Stichting Ons Museum 

Stichting Ons Museum heeft als doel de verspreiding van cultureel erfgoed van Nederlandse musea via video on demand. De stichting streeft geen winst na. Wel kan de stichting commerciële activiteiten ontplooien, maar enig surplus wordt aangewend voor het doel van de Stichting. Een eventueel liquidatiesaldo kan uitsluitend aangewend worden voor een ANBI met een vergelijkbaar doel.

Onze missie is dat Nederlandse musea hun tentoonstellingen ook steeds digitaal communiceren op een gezamenlijk platform. Een gezamenlijk platform dat actief onder de aandacht wordt gebracht van het Nederlandse publiek. Strategische partners zoals bijvoorbeeld de KLM, ANWB, KPN en banken zouden daar een belangrijke rol in kunnen vervullen. Zo wordt ons cultureel erfgoed beter verspreidt. Verspreidt op een manier die past bij onze tijd, videostreams.

Jaarrekening: Stichting Ons Museum

Het boekjaar van Stichting Ons Museum is gelijk aan het kalenderjaar. De Stichting is opgericht op 26 november 2015. Het eerste boekjaar is vanaf oprichtingsdatum tot en met 31 december 2016. Er is dus nog geen jaarrekening beschikbaar. Dit jaar zijn enkele giften ontvangen die zijn verbruikt voor de productie van videos en een haalbaarheidsonderzoek.