Bestuur

som-foto-pagina-home7

Het bestuur van Stichting Ons Museum bestaat per 1 oktober 2022 uit een bestuurslid. Het bestuur is op 1 november 2022 afgetreden. Mr. drs. O.E. van der Donk is aangewezen als vereffenaar en bewaarder.

Mr.drs. O.E van der Donk

Fiscaal advocaat

Alle bestuurders zijn onbezoldigd. Onkosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben gemaakt door hun functie bij de Stichting worden vergoed.